RZIM Global Yönetim Kurulu Ravi Zacharias’a İlişkin Araştırma Raporunu yayınladı.

Ravi Zacharias Soruşturmasına İlişkin RZIM Global Yönetim Kurulu’ndan Açıklama Mektubu:

RZIM’in Kurucusu Ravi Zacharias aleyhindeki iddialarla ilgili bu açıklamayı yüreğimiz paramparça olarak yayınlıyoruz.

2020 yılının Ağustos ayının sonlarında, Ravi’nin masaj salonlarıyla bağlantılı olarak cinsel suistimal ve tacizde bulunduğu iddialarının ardından, kurumsal suçlar ve cinsel istismar soruşturmalarında deneyime sahip bir hukuk firması olan Miller & Martin PLLC’yi bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirdik. Miller & Martin’e suçlamalarla ilgili olduğuna karar verdikleri herhangi bir yolu takip etmeleri için geniş bir alan verdik ve soruşturma için tek amacımızın gerçeği tam olarak ortaya çıkarmak olduğunu vurguladık.

Soruşturmanın tüm bulgularının daha doğru ve anlamlı konuşmamızı sağlayacağı umuduyla geniş bir açıklama yapmayı bekliyorduk. Ayrıca Miller & Martin’in bulguların araştırılması, değerlendirilmesi ve raporlanmasında bağımsızlığını da sağlamak istedik.

İstenmeyen cinsel temas, meyil ve davranışların kurbanı olmak korkunçtur. Her bir insanın değeri ve haysiyeti hakkında inandığımız her şeye taban tabana zıttır. Sadece iddialarını kamuoyuna açıklayan kadınlara değil, aynı zamanda daha önce Ravi aleyhinde kamuoyuna açık iddialarda bulunmayan ancak soruşturma sırasında kimlikleri ve hikayeleri açığa çıkan kadınlara da inanıyoruz. Ne yazık ki tanıklar cinsel mesajlar, istenmeyen dokunma, ruhsal istismar ve tecavüzü anlatmışlardır. Bu soruşturmanın ortaya çıkardığı şeylerden dolayı ve bu istismara maruz kalan tüm kadınlar için çok çok üzgünüz.

Dikkatimizi cinsel istismar ve taciz suçlamalarına çeken her gazeteci, müdafi ve tolumun ilgili üyelerine teşekkür ederiz. Onların çabaları, gerçeği görmemize ve gerçeğe cevap verme fırsatına sahip olmamıza yol açtı. Bunun için her zaman minnettar olacağız. Ayrıca soru soran ve endişelerini dile getiren kendi personelimiz de dahil olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Tüm bu kaynaklardan gelen bilgiler, özellikle hatalarımızı tespit etmemize ve sorumluluk almaya başlamamıza olanak sağlama konusunda çok yardımcı oldu.

Ravi’nin istismar ve tacizinin kurbanları için hikayelerini anlatmaları ve bu soruşturmaya katılırken korkunç deneyimlerini yeniden yaşamaları çok acı verici olmuş olmalı. Size doğrudan şunu söylüyoruz: Kelimeler, yaşadığınız şey için hissettiğimiz üzüntüyü veya karşılık vermekte gösterdiğiniz cesaret için hissettiğimiz minnettarlığı ifade etmeye yaklaşamaz. Size minnettarız ve çok üzgünüz.

Bu soruşturmanın bulguları ve kamuya açıklanması, Ravi’nin eşi, oğlu ve kızları ile tüm ailesi için yıkıcı olacaktır. Kalplerimiz onlar için üzüntüyle dolu ve bu hayal edilemez acının bir parçası olmanın ağırlığıyla yas tutuyoruz. Mağdurlar ve aileleri için dua ederken, bu şiddetli kayıp ve acılar döneminde Zacharias ailesi için de dua ediyor ve onlarla yas tutuyoruz. Yalnızca Tanrı’nın sağlayabileceği şifayı ve yenilemeyi alacaklarını umuyoruz.

Pişmanlık ve Tövbe

Ravi’nin eylemlerinden dolayı şok içindeyiz ve derinden üzgünüz. Hizmetimizin kurucusu ve personelimizin, topluluğumuzun ve ekibimizin lideri Ravi Zacharias olduğu için, kurumsal pişmanlığa da derin bir ihtiyaç duyuyoruz.

Her insanın Tanrı suretini taşıdığına tutkuyla inanan Mesih’in izleyicileri olarak, her türlü istismar günahından nefret ederiz. Araştırmanın sonucunda şimdi Ravi’nin davranışını ailesinden, meslektaşlarından ve arkadaşlarından gizlemek için bir dizi kapsamlı önlem aldığını biliyoruz. Bununla birlikte, uzun süreli istismar durumlarında, genellikle önemli yapısal, politik ve kültürel sorunların olduğunu da kabul ediyoruz. Kuruluşumuzda benzer durumların bulunduğu yerlerde, bunların doğru şekilde teşhis edilmesini ve ele alınmasını sağlamak için odaklı adımlar atmamız zorunludur.

Sorumluluğumuz altında olan bir liderin başkalarına karşı günah işlemiş olması bize çok acı veriyor. Personelimiz, bağışçılarımız ve toplum bize Ravi Zacharias’a akıl hocalığı yapma, onu denetleme ve hesap verebilirliğini sağlama konusunda güveniyorlardı ve biz bu konuda başarısız olduk. Araştırmanın bulguları, yetersiz kaldığımız, hatalar yaptığımız ve yeterince sevemediğimiz durumlara kapsamlı ve alçakgönüllü bir bicimde bakmamızı sağladı. Bu devam eden ve önemli ölçüde zaman alacak bir süreçtir, ancak bunu yapmakta kararlıyız.

Ravi’ye olan hatalı güvenimizin, onu gerektiğinden daha az gözetmiş olmamıza ve sorumluluklarını yerine getirmemesine izin vermemize sebep olduğu için üzgünüz. Ayrıca birçoğumuzun Ravi’nin karakterini alenen övdüğümüzden ve bunun onun tacizinin kurbanları üzerinde yaratacağı etkiden de üzüntü duyuyoruz. Şimdi anlıyoruz ki sözlerimiz inciticiydi ve bu bizi derinden üzüyor. Dahası, 2017’de Thompson’lar tarafından Ravi’ye yöneltilen suçlamaların ardından, Ravi’nin bu suçlamaları reddetmesine olan güvenimizi iletmiştik ve insanlar bize güvendikleri için Ravi’ye güvendiler. Bu kusurumuz sebebiyle mağdurların öne çıkmasını zorlaştırdık. Bu bizi yoğun bir şekilde üzüyor ve gerçeğin nihayetinde ortaya çıkmış olmasına minnettar kılıyor.

Bunlar, son derece yetersiz kaldığımız durumlardan bazıları. Henüz tanımlayacak ve tam olarak takdir edecek bilgeliğe ve alçakgönüllülüğe sahip olmadığımız şüphesiz başka durumlar da var. Kalplerimizde gurur ve kibir olduğunu itiraf ediyoruz ve kendimizi devam eden bu pişmanlık ve tövbe sürecine adadık. Hem Ravi’nin yaptıkları hem de yetersiz kaldığımız tüm durumlar için çok üzgünüz. Bir kuruluş olarak bağışlanmaya hakkımız olmadığını ve bağışlanmak mümkün olsa bile bunun zaman alabileceğini anlıyoruz. Ayrıca güven kazanmanın bir süreç olduğunun ve ileriye dönük attığımız adımlara bağlı olduğunun farkındayız.

Tazminat Planı ve Organizasyonel Reform

Hizmetimizin şu anda iki önceliği var. Ravi’nin tacizinin kurbanlarına yardım etmek ve organizasyonumuzda neler olduğunu iyice anlamak istiyoruz, böylece böyle bir şeyin tekrar olmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Bunun için seçilen profesyonellerle derhal başlamak üzere somut adımlar atacagiz.

Geleceğe Bakış

Gerçeğin bilinmesi için dua ettik. Bu minnettarlığımızı gözyaşlarıyla ifade etsek de, duaya verilen bu cevap için müteşekkiriz. Kurtulanlardan ve müdafilerden öğüt arama ve bu açıklamayı yazmanın yarattığı alçakgönüllü süreç, şimdi söylediklerimizin bile büyük ölçüde yetersiz olduğunun ve önümüzdeki günlerde söylenmesi ve yapılması gereken her şey için yalnızca bir başlangıç noktası olduğunun derin bir şekilde farkına varmamızı sağladı.

Soruşturmanın bulguları ve devam eden değerlendirmeler ışığında, bu hizmetin geleceği konusunda Rab’bin iradesini arıyoruz. Bu süre zarfında çok şey öğreniyoruz ve bu öğrendiklerimizi gelecekte uygulama fırsatına sahip olmayı umuyoruz. Kültür soruları aracılığıyla vaaz edilen müjdeyi görme konusunda tutkulu bir şekilde istekliyiz. Tanrı’nın bu süreçte bizi nasıl yönlendirmek istediğini anlamaya çalışırken, zamanımızı dua ederek ve oruç tutarak geçireceğiz ve yakın gelecekte bunu tekrarlayacağız.

Bu araştırmanın bulguları, bizi müjdenin gerekliliği ve yeterliliği konusunda her zamankinden daha fazla ikna etti. Bir kurtarıcıya ihtiyaç duymayan yoktur. Günah, her insanın kalbinde yer alır. Sadece Mesih İsa, tam olarak söylediği kişidir ve nihai güvenimize ve tapınmamıza layık tek kurtarıcıdır. Mesih İsa tamamen gerçeğe ve adalete adanmıştır ve koşulsuz olarak mağdurların yanındadır.

RZIM International(Global) Yönetim Kurulu.

Belgelerin orijinallerini ve raporun tamamını okumak için lütfen http://www.rzim.org anasayfasına tıklayınız.